GoKart Centar West nagradni natječaj

Pravila Nagradnog natječaja (u nastavku: Pravila)

Članak 1.

GoKart Centar d.o.o. Ulica Đure Basarička 22, 10 000 Zagreb OIB: 99974139771, (dalje u tekstu Društvo i/ili organizator) u svrhu promidžbe usluga, organizira nagradni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) pod nazivom “Osvoji Kung Fu Panda nagrade” na Meta stranici https://www.instagram.com/gokartcentar/.

Pravila Natječaja bit će objavljena na stranici https://gokartcentar.hr/. Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

Članak 2.

Nagradni natječaj traje u razdoblju od 18.3.2024. do 24.3.2024. godine zaključno do 23:59 sati. Na Meta stranicama GoKart Centar u svrhu provođenja nagradnog natječaja “Osvoji Kung Fu Panda nagrade”, postavit će se objava koju svaki sudionik mora ispuniti te na kreativan i domišljat način u komentar ispod objave odgovoriti na pitanje: “Koju Kung Fu Panda nagradu želiš i zašto je baš ti trebaš osvojiti?”.

Ispunjavanje prijave i odgovor na nagradno pitanje ujedno je i uvjet sudjelovanja u natječaju.

Organizator će proglasiti šest (6) pobjednika nagradnog natječaja na Meta stranici, koji su po ocijeni organizatora dali najkreativnije odgovore i objaviti ih na do 27.03.2024. godine.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani RH koji prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja i ispune kreativni zadatak za nagradni natječaj na Meta stranicama. Svaki građanin koji se uključi u nagradni natječaj može podnijeti samo jednu prijavu.

Sudionici nagradnog natječaja mogu sudjelovati u nagradnom natječaju i pozivati druge osobe da sudjeluju u istom. Sudionici nagradnog natječaja neće pozivanjem drugih osoba na sudjelovanje ostvarivati nikakva prava ni prednost (skupljanje bodova i sl.). Sudionici nagradnog natječaja u potpunosti preuzimaju odgovornost za preporuke i pozive za sudjelovanje u nagradnom natječaju trećim osobama. GoKart Centar d.o.o. ne podržava slanje spam poruka u bilo kojem obliku. Svaka spam poruka koja će biti poslana od treće strane u svrhu natječaja, bit će strogo zabranjena te će mogući prekršitelji odgovarati za svoje postupke. Ukoliko će administrativne vlasti RH ili institucije koje kontroliraju slanje spam poruka ili davatelja usluga Interneta tražiti, GoKart Centar d.o.o. zadržava pravo da tim ovlastima, institucijama ili davateljima usluga ustupi informacije o sudionicima koje se optužuje za slanje spam poruka. Svi računalni programi koji štete nagradnom natječaju na bilo koji način i krše jedno od pravila, najstrože su zabranjeni. Ako se posumnja da jedan od sudionika koristi takav program, bit će trenutno diskvalificiran. Sve odluke priređivača nagradnog natječaja o diskvalifikacijama su konačne.

Članak 4.

Svaki sudionik nagradnog natječaja preuzima odgovornost za svoje odgovore dane u sklopu prijave na natječaj.

Članak 5.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sve prijave koje ocijeni neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi i koje bi vrijeđale javni moral.

Članak 6.

Nakon pregleda svih prijava, pet najkreativnijih i najdomišljatijih odgovora na Facebook stranici GoKart Centar bit će izabrani od strane tročlanog stručnog povjerenstva, a imena pobjednika bit će objavljena na internetskoj stranici https://gokartcentar.hr/. Autori pobjedničkih odgovora bit će pozvani da Organizatoru dostave svoje pune podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona), koji odgovaraju podacima na njihovoj osobnoj iskaznici.

Članak 7.

Nagrade:

Svaki pobjednik dobiva po jednu nagradu:

1X2 ULAZNICE ZA ANIMIRANI FILM KUNG FU PANDA* 

*vrijeme, dan i kino po želji u bilo kojem kinu u Hrvatskoj

1 X KUNG FU PANDA KUTIJICA ZA UŽINU

1 X KUNG FU PANDA DJEČJA MAJICA NA KRATKE RUKAVE

1 X KUNG FU PANDA MAJICA NA DUGE RUKAVE ZA ODRASLE

1 X KUNG FU PANDA ETUI ZA SLUŠALICE

1 X KUNG FU PANDA ŠKOLSKA PERNICA

Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu ili drugačiju nagradu.

Članak 8.

U kreativnom nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici GoKart Centar  d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 9.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti ili izbjeći.

Članak 10.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Ispunjavanjem prijave smatra se da se sudionik složio s Pravilima nagradnog natječaja.

Organizator nagradnog natječaja nije odgovoran za nepotpune prijave ili prijave koje nemaju točne podatke. Rok za dostavu podataka (ime, prezime i adresa za slanje nagrada) je 7 dana. Ako pobjednici natječaja ne dostave svoje podatke u roku 7 dana, Organizator ima pravo proglasiti novog pobjednika Nagradnog natječaja. 

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.

Sudionici nagradnog natječaja jamče da su punoljetne osobe i suglasne su da se njihovi podaci (e-mail, ime, prezime, adresa, audio i video zapis) obrađuju od strane voditelja obrade i priređivača GoKart Centar d.o.o. u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju i da se mogu koristiti za vrijeme nagradnog natječaja te završno za objavljivanje pobjednika nagradnog natječaja sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god. (GDPR).

Sudionici nagradnog natječaja suglasni su s objavljivanjem njihovih imena i prezimena na internet i Meta stranici https://gokartcentar.hr/.