Opći uvjeti

I. UVOD

Internetska stranica gokartcentar.hr u vlasništvu je trgovačkog društva GOKART CENTAR d.o.o., Zagreb, Grad Zagreb, Ulica Đure Basarička 22, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081499543, OIB: 99974139771 (Prodavatelj, Mi).

Ovi opći uvjeti poslovanja (Opći Uvjeti) dio su naše obveze kao Prodavatelja prama Vama kao kupcu (Kupac, Vi) sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Vi kao Kupac prije nego sklopite ugovor sa nama budete na jasan i razumljiv način obaviješteni o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, Naše usluge i proizvode nudimo Vama, našim Kupcima potrošačima, fizičkim osobama koji su izvan bilo kakve djelatnosti naručili i platili bilo koji proizvod i/ili uslugu u našim poslovnim prostorijama, ali i na Vas Kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode i/li usluge nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce primjerice pravne osobe.

Mi, kao Prodavatelj, prodajom u našim poslovnim prostorijama nastupamo u svoje ime. Ovi Opći uvjeti čine sastavni ugovora o prodaji našim proizvoda i/ili usluga zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda i/ili usluga. Mi, kao Prodavatelji, zadržavamo pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na našim internetskim stranicama. Kada Vi, kao Kupac, u našim poslovnim prostorijama potvrdite i izvršite narudžbu ugovor je sklopljen. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da Vi, kao Kupac, imate potpunu poslovnu sposobnost. Vi odgovarate za potpunost i istinitost danih podataka prilikom kupoprodaje. Pristup na naše internetske stranice ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan naše kontrole, te ćemo ih nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

II. GLAVNA OBILJEŽJA ROBE I/LI USLUGA

Glavna obilježja robe i/ili usluga: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem naših baza podataka.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima i/ili uslugama koji su predmet kupoprodaje. Posebno ističemo da vizualni identitet proizvoda i/ili usluga prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda i/ili usluga u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na Vašem računalu/uređaju, razlike u percepciji boja kako ih vidite na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na našoj internetskoj stranici podložni su bugovima, nepravilnostima u radu
aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na našim internetskim stranicama mi, kao Prodavatelj, zadržavamo pravo jednostrano raskinuti ugovor.

III. CIJENA PROIZVODA

Cijene proizvoda i/ili usluga istaknute na internetskoj stranici izražene su u EUR (eurima), te do 01. siječnja 2024. godine, i u kunskoj protuvrijednosti. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda.

IV. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE – REKLAMACIJE

Mi odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje prodajemo sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Vama, te ste Vi dužni usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužni ste nam odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Vi niste dužni dopremljeni proizvod preuzeti, možete odbiti primitak, te ne snosite troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od Vaše strane nisu imali vidljivi nedostatak.

Vi imate pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Vi možete pisani prigovor, odnosno reklamaciju, poslati na info@gokartcentar.hr ili pisanim putem na adresu GOKART CENTAR d.o.o., Zagreb, Ulica Đure Basarička 22 s naznakom Reklamacija.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Vi imate prigovor, u prigovoru molimo Vas da navedete broj narudžbe ili broj računa.

Imate pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Vi utvrdite po otvaranju proizvoda – imate pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

U pravilu Mi ćemo smatrati reklamaciju valjanom ako se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo o istome ćemo obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Mi ćemo prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako utvrdimo da je prigovor opravdan te da Vi niste utjecali na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosimo Mi.

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

Kod reklamacije pojedinog artikla, opreme ili odjeće potrebno je sljedeće:

  • Račun artikla
  • Fotografije cijelog oštećenog artikla
  • Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova)
  • Fotografije serijskog broja artikla (ako postoji)

Fotografije moraju jasno prikazivati reklamirani artikl.

Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

V. JAMSTVO

Jamstvo vrijedi samo za proizvode za koje je postojanje jamstva jasno i nedvosmisleno istaknuto i samo pod uvjetom da je proizvod korišten i održavan prema uputama proizvođača, odnosno prema uobičajenim propisima. Jamstvom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala prilikom pada, sudara, udara, preopterećenja, te intervencija i popravaka u toku jamstvenog roka izvan ovlaštenog servisa ili kao posljedica lošeg održavanja artikla. Jamstvo ne pokriva standardno trošenje potrošnog materijala. Račun kao dokaz kupnje je obavezan za sve reklamacijske postupke i/ili pozivanje na prava iz garancije. Svaki artikl koji će biti popravljen ili zamijenjen unutar jamstva, jamstveni rok će biti produljen za period koji je artikl bio na popravku. Zadržavamo pravo naplate popravaka u slučaju da reklamacijski zahtjev iz nekog od gore navedenih razloga ne bude odobren. Ako popravak/zamjena artikla ne bude moguća zadržavamo pravo ponuditi zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti (boja ne mora biti ista), ili u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti dio novca proporcionalan preostalom
pretpostavljenom životnom vijeku artikla. Artikl održavajte i popravljajte uvijek i strogo u skladu s uputama proizvođača jer u suprotnom može doći do oštećenja artikla koje bi moglo uzrokovati ozbiljnu nezgodu.

VI. TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovora.

VII. POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Više informacija o našoj Politici privatnosti kao i o upotrebi kolačića, možete saznati ovdje.